Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

I den mån barn inte skriver till Gud och ger honom (henne?) goda råd, alternativt ber om något, kan en president duga som adressat. Han finns ju, helt säkert. Och det är just vad som skett sedan USA fått en ny president. 4 500 barn från hela världen har på uppmaning av amerikanska kidthing.com skrivit till Barack Obama och delgett honom vad som ligger dem varmt om hjärtat.
Av det filtrerade urval som meddelats pressen förefaller barnen vara mycket engagerade i aktuell politik, som exempelvis Irakkriget och den ekonomiska krisen.
”Jag måste säga att det är en ära att få diskutera mina tankar mer er”, skriver Alexander,11 år, från Pennsylvania.
”Min pappa är sergeant i flygvapnet… Han har tjänstgjort mycket… Min dröm är att kriget tar slut. Jag är trött på att pappa är borta hela tiden. Jag vill inte att något ska hända honom. Jag hoppas att ni blir den bästa presidenten”. Lonnie, 9,5 år, Japan.
”Kan ni ordna fler jobb till Michigan? Min andra idé var att vi kanske kan hitta på ett sätt att använda avfall för att driva olika saker, kanske till och med bilar och elektricitet”. Zachary, 10 år, Michigan.

Gott så. Men dessbättre finns det också en ung sybarit som ber presidenten ordna så att det regnar godis.

Nu finns hela brevskörden nedladdningbar på kidthing.com. Och 150 av bidragen ska ges ut i en speciell digital utgåva med titeln ”Dear Mr. President”.