Annons

Idagbloggen

Hanna Sofia Öberg

Hanna Sofia Öberg

Är pappan utbytbar vid en skilsmässa?

Nej, knappast i Sverige. Här ses det biologiska föräldraskapet som något centralt. Även om barnen får nya bonuspappor eller plastmammor tycker de flesta av oss att det är viktigt att barnen har kontakt med båda de biologiska föräldrarna, så långt det är möjligt.

Men i Baltikum ser det annorlunda ut. Det konstaterar Ingegerd Municio, docent vid Södertörns högskola, som har studerat skillnaden mellan skilsmässor i Baltikum och Sverige. I både Estland och Lettland förväntas pappan lämna plats åt den ”nya” familjen.

Vad beror då denna skillnad på?

Som så ofta annars handlar det om pengar. Inte minst männen i Estland och Lettland brukar flytta runt i jakten på ett bättre jobb och en bättre lön. Ibland flyttar pappan till och med till ett annat land efter en skilsmässa, enligt Ingegerd Municio. I Baltikum finns heller ingen motsvarighet till svenska Föräldrakassan, som kan gå in som medlare i pengafrågan mellan skilda föräldrar. Följden blir att den biologiska pappan ofta får en ganska obetydlig roll i barnens fortsatta liv. Fokus läggs i stället på den nya familjen.

Det är en intressant fråga som Ingegerd Municio bygger sin studie kring. Lika intressant vore det att i nästa forskningsstudie få veta mer om var barnen själva lägger fokus efter en skilsmässa. Något säger mig att baltiska pappor inte är mer utbytbara än svenska. Egentligen.