Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

De verksamma beståndsdelarna i kärlekens språk, det talade eller skrivna alltså, är sällan blodfulla adjektiv och poetiska metaforer. Nej, det är småorden – prepositioner, pronomen och negationer bland andra – som smörjer den romantiska interaktionen, åtminstone vid det första mötet, om man ska tro en amerikansk forskningsstudie. Och om de två parterna i stor utsträckning använder samma småord är det ett tecken på att relationen kan vara något att bygga på.

Forskarna lät en stor grupp studenter delta i så kallad speed dating – man möter kvinna under fyra minuter – för att sedan byta bord och möta en ny person av motsatt kön (ja, studien är väldigt heteronormativ). Samtalen spelades in och kördes i ett datorprogram, som sorterade alla småorden. Ut kom ett värde som kallas Language Style Matching, LSM. Ju högre LSM ett par hade desto större var chansen att de ville fortsätta att träffas. Det kontrollerades genom att deltagarna dagen därpå fick svara om det fanns intresse för fortsatt dejtning.

Resultatet blev detsamma när datorn fick analysera en större mängd snabbmeddelanden (instant messages) mellan par som varit tillsammans drygt ett år. Snabbmeddelanden är chattar mellan två personer över exempelvis MSN Messenger eller ICQ. Ju högre LSM desto större var sannolikheten att paret skulle hålla ihop tre månader senare, då det gjordes en uppföljning.

Dessutom hävdar forskarna att LSM var bättre på att förutspå om förhållandet skulle fortsätta än försökspersonernas egna omdömen i samband med försöket.

Forskarna, som kommer från flera olika amerikanska universitet, redovisar sina resultat i en artikel i senaste numret av Psychological Science. Själva studien hittar du inte där men här är en länk till en artikel om den.

Och vill du själv testa vilket LSM du och din partner  får klickar du här. Fast det är förstås på engelska.