Annons

Idagbloggen

Susen Schultz

Susen Schultz

Vi ser en person på en bänk med huvudet djupt begravet i händerna. Och går förbi. Något kvarter längre fram halvsitter en person i en portupptång. Han ser hemlös ut. Kanske sover han, kanske har han svimmat av. Vi går förbi. Längre fram på trottoaren ligger några tidningar som någon tappat och som alla som passerar måste kliva över. Undrar vem som ska ta bort dem?

Forskarna har ett ord för det där att se men inte ingripa: åskådareffekten. Den kan drabba alla. Jag skriver om den på Idagsidan idag.

Det är inte så länge sedan som vetenskapen började intressera sig för den passiva betraktarens roll. Det började med mordet på Kitty Genovese 1964 utanför hennes hem i New York. 38 grannar erkände efteråt att de hörde hennes rop på hjälp, några såg också vad som hände. Ändå ingrep ingen.

Socialpsykologerna kunde senare visa att åskådareffekten, som också kommit att kallas Genoveseeffekten, är ett samlingsnamn på flera fenomen. Några exempel är ”altruistisk tröghet”: man tror att någon annan ska ingripa, och ”pluralistisk okunskap”: även om man själv inte tycker att det som sker är okej, så tror man att alla andra tycker det – och anpassar sig. Kanske är personen som behöver din insats allt för olik dig själv? Kanske har du missuppfattat situationen – tänk om du gör bort dig om du går fram?

Efterrationaliseringar, okunskap och rädsla ingår också i den cocktail som kan bli socialt livsfarlig. Genom att inte göra någonting kan förövaren uppleva det som ett tyst medgivande samtidigt som offret försvagas.

Intressant är att åskådareffekten inte biter lika hårt på barn. Om barn i grupp ställs inför en situation där det verkar som om någon är i nöd, börjar de prata med varandra om vad det kan vara som pågår och vad de borde göra – det vill säga, de gör precis så som man ska göra för att inte låta åskådareffekten ta en i sitt våld.

En intressant artikel – på engelska – med en översikt över åskådareffekten hittar du här.

Videon här nedanför är en berättelse om mordet på Kitty Genovese.

YouTube Preview Image