Annons

Idagbloggen

Maria Carling

Maria Carling

I en marknadsundersökning år 2003 slog IKEA fast att soffan var favoritmöbeln för män mellan 30 och 44 år. Kvinnorna i samma ålder satte den inte lika högt på sin lista.

En bra förklaring till dessa siffror finns i den danska etnologen Sarah Holst Kjaers nya avhandling om unga urbana parförhållanden.

För de unga älskande på 2000-talet spelar soffan en central roll. Ett avsnitt i avhandlingen handlar om soffan i den moderna parrelationen. Det är här utvärderingen av den moderna kärleksrelationen ska ske. I soffan beslutas det vilka åtgärder man måste utföra för att uppnå den perfekta relationen. Ofta är det kvinnorna som tar initiativ till samtalen.

Men flera av kvinnorna i undersökningen verkar besvikna. Ofta är soffan mest en viloplats för den unge mannen. Här ligger han framför tv:n eller dataspelen, mitt i vardagsrummet. Mitt i orkanens öga har mannen sitt gömställe, skriver Holst Kjær och refererar till den amerikanska boken Where men hide. Han kan ligga där och smälta samman med inredningen och bli en del av den goda stämningen i hemmet – åtminstone enligt honom själv.

Sarah Holst Kjaer disputerar med avhandligen ”Sådan er det at elske – en kulturanalyse af parforhold” vid Lunds universitet den 27 februari.

Hon har gjort en djupdykning i vad som karakteriserar subkulturen ”unga urbana parförhållanden runt år 2000”. Vilka ideal drivs de av? Vilka vanor och rutiner inrättar de när kärleksförhållandet blivit till samboskap? Varför gör de som de gör?

Handling är nyckelordet i den moderna relationen, konstaterar hon. Individuell utveckling är en självklarhet för både kvinnorna och männen i paren. Den får ofta gå före tvåsamheten. Samtidigt har de ett romantiskt ideal som innefattar ett regelbundet och för båda parter givande känsloutbyte. Även den goda relationen kan förbättras, anser många av de intervjuade paren.

Kärleksidealet för 2000-talet präglas av två system, menar Sarah Holst Kjaer. Ett romantiskt system uppfunnet i 1800-talets naturmysticism krockar med individualistiska från industrialiseringens tidsålder.

Dagens förhållanden vacklar mellan ideal från 1800-talets äktenskapshandbok och 2000-talets självhjälpsutbud, konstaterar Holst Kjær.