Annons

Idagbloggen

Maria Carling

Maria Carling

De lyckligaste äktenskapen är de som gör att båda makarna upplever att deras partner utvecklar dem. Caryl Rusbult vid Vrije-universitetet i Amsterdam kallade detta Michelangelo-effekten och refererade till hur de som lever nära tillsammans i ett kärleksförhållande ”skulpterar” varandra för att hjälpa den andra att nå olika mål i livet, skriver New York Times. Om din partner hjälper dig att bli en bättre människa blir du lyckligare och mer tillfreds i förhållandet. Prognosen för att det håller länge är desto bättre än om makarna inte får varandra att växa.

Vid Monmouth-universitetet i New Jersey har studier på ett liknande sätt visat hur individer använder sitt kärleksförhållande till att ackumulera kunskap och erfarenhet, en process forskarna kallar ”jag-expansion”. Resultaten visar att de som upplever att de utvecklas och lär sig nya saker tack vare sin partner blir mer tillfredsställda och engagerade i sitt äktenskap.

Det visar sig också att partner i långa förhållanden lånar drag av varandra om de utvecklas tillsammans. Bland de som ansåg sig vara uttråkade i sina äktenskap var det mer sannolikt att de levde parallella liv och inte lät sig inspireras av partnern.