Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Även en rationell och sekulariserad natuvetenskapare kan ha en andlig sida. I en ny studie från Rice university i Texas sade sig över 20 procent av 275 intervjuade ateistiska forskare inom natur- och samhällsvetenskap ha en andlighet, eller spiritualitet med den engelska termen.

Dessa vetenskapsmän och -kvinnor hävdar att deras ståndpunkt kan förenas med vetenskap men inte med organiserad religion, därför att spiritualitet är en öppen vetenskaplig resa medan religion kräver att man accepterar en fullständig ”frånvaro av empiriska bevis”.

– Resultaten utmanar uppfattningen att vetenskapsmän och andra grupper som vi vanligen betraktar som sekulariserade inte ställer de stora varför-är-jag-här-frågorna. Men de brottas också med dessa grundläggande mänskliga frågor och har behov av att finna mening, säger Elaine Howard Ecklund, sociolog och förstanamn bakom studien.

De flesta tillfrågade, andliga eller inte andliga, beskrev religion som ett kollektivt fenomen medan spiritualitet ansågs individualistiskt. De andliga vetenskaparna ansåg också att deras spiritualitet motiverar dem att hjälpa andra. Deras bild var att deras icke-andliga kolleger fokuserade mest på sin forskning och mindre på att hjälpa studenter. Själva påstod de att deras spiritualitet gav dem anledning att hjälpa studenter att lyckas med sina studier.

Spiritualitet ett ord med svårgreppad innebörd. Men självklart har Idagsidan skrivit om det.

Här är några länkar:

Sverige står modell för en ny andlighet 2010

Bosse är troende fast utan gud 2010

Sex söker visdom varannan tisdag 2007