Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

En dos av hormonet oxytocin som sprejas i näsan gör dig bättre på att komma ihåg ansikten. Det påstår en forskargrupp i Zürich och New York.
– Detta är den första studie som visar att en enda dos av oxytocin förbättrar minnet för mänsklig men inte för icke mänsklig stimuli, säger Ernst Fehr vid universitetet i Zürich till EurekAlert.

Forskarna genomförde test där hälften av deltagarna fick en dusch hormon i näsan innan de fick se på bilder av såväl ansikten som livlösa objekt, exempelvis hus, statyer och landskap. Den andra halvan fick placebo, alltså ett overksamt medel.
Dagen därpå fick testpersonerna åter titta på en uppsättning bilder varav somliga var desamma som dagen före medan andra var nya.
De som fått oxytocin visade en klar förbättring i förmågan att känna igen ansikten. Däremot noterades ingen skillnad för döda föremål. Oxytocin är viktigt i samband med barnafödsel och amning.

Kan det här vara en förklaring till att somliga har så svårt att minnas ansikten? För några år sedan skrev vi här på Idagsidan om ansiktsblindhet, prosopagnosi. Psykologen Görel Kristina Näslund, som själv ständigt glömmer ansikten, hade skrivit en bok i detta tidigare ganska outforskade ämne. Vi intervjuade också författaren Inger Frimanson som även hon är ansiktsblind.

Huruvida män eller kvinnor är bättre eller sämre på att minnas ansikten har inte forskargruppen svarat på.