Annons

Idagbloggen

Hanna Sofia Öberg

Hanna Sofia Öberg

För ungdomsbrottslingar som deltagit i medling minskar
risken att återfalla i brott till hälften. Metoden är särskilt effektiv när det
handlar om brott som har ett tydligt offer som har blivit kränkt. Det
konstaterar Stefan Sehlin, som nyligen lagt fram en licentiatavhandling vid Umeå universitet.

Sedan 2008 måste landets kommuner kunna erbjuda medling till
misstänkta brottslingar som är under 21 år. Medling går ut på att brottsling
och brottsoffer möts ansikte mot ansikte, för att gärningsmannen bättre ska
förstå vilka följder brottet har fått för den drabbade. Stefan Sehlin menar att
sådana möten inte bara leder till att unga brottslingar känner samvetskval och
ångest utan också till att de blir medvetna om att deras föräldrar och övriga familj och omgivning skäms
för brottet.

I januari i år sedan sände Sveriges radio P1 en dokumentär
om just medling. I den får lyssnaren följa med in i rummet där de hemliga
mötena pågår. Dokumentärmakaren Johan Hellström talar med brottslingar
och brottsoffer men också med medlare och en åklagare.

I programmet ställs flera frågor på sin spets: Hur går det
med rättsprocessen om brottsoffret tar tillbaka sin anmälan efter medlingen?
Och hur stor risk är det att brottsoffret utsätts för en ny kränkning om han
eller hon känner sig tvingad att ställa upp på medlingen?

Programmet ligger fortfarande på Sveriges Radios webbplats. Och jag rekommenderar varmt den som vill få en inblick i hur medling fungerar att lyssna
på dokumentären De rättrådiga.