Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

På måndag går startskottet för Ångestloppet, som beskrivs
som världens kortaste gatlopp. Löptävlingen, som inte är så mycket tävling utan
mer manifestation, hålls i Götgatsbacken i Stockholm och är 209 meter lång, det
vill säga backens längd. Deltagarna springer uppför, bör tilläggas.

Arrangörer är Fountainhouse som har sina lokaler i
kvarteret.

– Ångestloppet är vårt försök att, med humor och värme, få igång ett samtal om psykisk ohälsa och med
förhoppningen om att kunna rasera en del fördomar, säger Johan Rydegård på
Fountainhouse.

Han poängterar att psykisk och fysisk ohälsa ofta följs
åt. Den som mår dåligt mentalt rör sig vanligen mindre.

Motion är en viktig ingrediens i den psykiska
rehabiliteringen, vilket tydliggörs i det roliga pressmeddelandet. Det kom som
en läkemedelsförpackning och med prydlig etikett med ordination om regelbunden
motion. Inuti fanns, förutom pressmeddelandet, ett grönt svettband.

Johan Rydegård framhåller att loppet är öppet för alla
som någon gång mått dåligt, ett kriterium som inte bör utesluta någon. Han har
ingen aning om hur många som ska delta men hoppas på ett par hundra.

Start kl 14. Ingen vinner men alla får diplom. Som på
dagis, enligt Johan Rydegård.

Fountainhouse arbetar för att bryta vårdens traditionella
inriktning på det sjuka och istället lyfta fram det friska i alla människor. Strax
före jul skrev Idagsidan om Fountainhouse och deras verksamhet med närradion
Radio Totalnormal.