Annons

Idagbloggen

Hanna Sofia Öberg

Hanna Sofia Öberg

För en tid sedan såg Helene Sigfridsson, som är
generalsekreterare för riksorganisationen Makalösa föräldrar, ett
samtalsprogram på SVT. Mammarollen var ämnet för dagen, och exempel på frågor
som diskuterades var: Är det okej om mamman går och tränar innan hon hämtar
barnen på dagis? Är det okej om hon handlar först? Eller bör hon kasta sig hem
och ta sig an sina barn det första hon gör för att räknas som en god mor?

Samma vecka fick hon en vetenskaplig rapport från
Folkhälsoinstitutet i sin hand.
Den bestod av en sammanställning av ett antal internationella studier
som hade mätt hur viktigt det är för barn med en engagerad pappa. Vad är då en
engagerad pappa? Jo, en pappa som läser högt för sina barn och gör utflykter
med barnen kan gott och väl räknas som en sådan, enligt vissa av dessa studier.

Total hängivenhet eller en utflykt nu och då.
Mamma-engagemang och pappa-engagemang. Två sidor av samma mynt? Knappast. Här
snackar vi inte ens samma valuta.

Viss tröst finns att få hos läkaren Anna Sarkadi, som är en
av forskarna bakom sammanställningen. När jag ringer upp henne betygar hon att
den typen av klena mått på faderligt engagemang tillhör det förflutna. En del
av undersökningarna i sammanställningen sträckte sig över många år och hade
rötter långt tillbaka i tiden. I moderna studier ställs högre krav på en pappa
för att han ska förtjäna att kallas engagerad. Som att han ska ta aktiv del i
den dagliga omsorgen om barnen.

Men Helene Sigfridsson har ändå rätt i att moderligt
engagemang är något som tas för givet, till skillnad från faderligt; det finns
få studier som mäter mammors engagemang, men en hel drös som mäter pappors.
Detta enligt Anna Sarkadi.

Helene Sigfridsson var en av talarna när Makalösa föräldrar
i dag inledde sin kampanj ”Eget ansvar – delad glädje” med ett seminarium på
Södermalm i Stockholm. Ett jämställt föräldraskap är syftet med kampanjen, men
också ett samhälle som har samma förväntningar på både mammor och pappor. Ett
samhälle där inte bara mamman har ett ansvar, medan pappans delaktighet
ses som frivillig.

Kampanjen handlar inte bara om att det är synd om mammorna.
Både män och kvinnor förlorar på dagens ojämställda föräldraskap, menar de
makalösa – och inte bara föräldrar utan även barnlösa förlorar på en stereotyp
syn på mammor och pappor. Och inte minst – de största förlorarna är barnen.

Kvinnorna ska inte stå ensamma med allt ansvar och alla
förväntningar. Och männen ska inte behöva finna sig i att betraktas som
inkompetenta föräldrar. Detta är det budskap de makalösa vill sprida. Och detta
är två sidor av samma mynt. Ett mynt som varken heter mamma-engagemang eller
pappa-engagemang – utan föräldraengagemang.