Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Många som ännu inte gått på
semester är kanske är lite okoncentrerade på jobbet i dessa dagar
och låter tankarna fara i väg mot sommarledigheten. Vi dagdrömmer
helt enkelt. Det är väl inte så bra för produktiviteten men gott
för våra hjärnor och dessutom ack så vanligt.

Det läser jag i en kolumn av John Tierney i New York Times. Han har inventerat forskningen om vad som
på engelska kallas Mind Wandering och ger lite lindring för
dagdrömmare med dåliga samveten.

I ett experiment kom forskare fram till
att vi låter tankarna vandra på ovidkommande vägar under hela 30
procent av vår vakna tid. Det blir nästan fem timmar om dagen för
den som sover åtta timmar per dygn.

Så mycket man hade kunnat
uträtta under dessa timmar.

Men så behöver vi inte tänka.
Evolutionen har försett oss med detta system för att vi ska kunna
leva våra komplexa liv. Vi behöver hålla flera saker huvudet,
betydligt fler än de flesta djur, exempelvis en älg som (väl?)
inte har så mycket mer att tänka på än att beta kvistar och hålla
utkik efter rovdjur. Alltså bollar våra hjärnor med flera tankar
samtidigt, vilket kan vara ineffektivt för stunden men bra på
längre sikt.

Ofta handlar väl de för tillfället ovidkommande
tankarna om olika plikter: tider som ska passas, varor som ska
handlas, föräldramöten och träningspass som ska genomlidas. Men
minst lika ofta kretsar de kring mer angenäma saker, semester till
exempel.