Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Amerikanska collegestudenter är inte
lika empatiska som sina föregångare på 80- och 90-talen, enligt en
stor studie med 14 000 deltagare över 30 år.

Forskare vid University of Michigan
analyserade sammanlagt 72 studier mellan 1979 och 2009 och fick ett
nedslående resultat: empatin har minskat med 40 procent på 30 år.
Allt färre instämmer i påståenden som: ”Jag försöker ibland
förstå mina vänner bättre genom att föreställa mig hur saker
ser ut från deras perspektiv” eller ”Jag har ofta ömsinta,
bekymrade tankar om människor som inte är så lyckligt lottade som
jag.”.

– Många ser dagens collegeungdomar –
ibland kallad Generation jag – som de mest självcentrerade,
narcissistiska, konkurrensinriktade, självsäkra och
individualistiska på senare tid. Det är inte konstigt att denna
växande självcentrering åtföljs av en nedvärdering av andra, säger studiens huvudförfattare Sara Konrath.

Hon nämner flera anledningar till det,
bland annat explosionen av medier med ett utbud som inte sällan är
våldsamt.

Är detta en ljudande varningsklocka
eller ännu ett exempel på mekaniskt gnäll på ”dagens
ungdom…”. Jag lutar åt det senare. Huruvida filosofen Sokrates
verkligen sagt att den tidens ungdomen var den värsta som världen
dittills skådat är väl inte klarlagt. Men historien fungerar som
en bra påminnelse för vuxengenerationer i alla tider. Vuxna kommer
förmodligen alltid hitta något att klaga på hos ungdomar. Och vice
versa för den delen.

Och hur var det med de vuxnas empati i
Sverige under säg Trettioåriga kriget?

Vill du testa din egen empati kan du göra det här.