Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Amerikanska forskare lanserar ett nytt begrepp för vårt
sexliv, med betoning på liv. SALU (sexually active life expectancy) ska ge en
vink om hur lång tid man har kvar som sexuell varelse. På svenska blir det väl
något i stil med ”sexuell livsprognos, SELP”.

En 55-årig man kan räkna med ytterligare 15 år av ett aktivt
sexliv. En kvinna i samma ålder har mindre än elva år kvar. 55-åringar med god
eller utmärkt hälsa kan addera fem till sju år för män och tre till sex år för
kvinnor.

Samtidigt tycks inte de äldre kvinnorna sakna något viktigt.
I kategorin 57 till 85 år som inte lever med en partner var bara 11 procent av
kvinnorna intresserade av sex jämfört med 57 procent av männen i samma
åldersspann. I den äldsta
åldergruppen, 75 till 85 år, var 40 procent av männen och 17 procent av
kvinnorna sexuellt aktiva.

– Intresset för sex var större för män och den
könsskillnaden ökar med åldern, säger den forskningsansvariga, gynekologen
Stacey Tessler Lindau vid University of Chicago, enligt eurekalert.org.

Forskarna har gått igenom två stora enkätundersökningar med
3 000 deltagare i varje, den ena från 1996 och den andra från 2006.

Slutsatsen är att männen förlorar hälsan och dör tidigare än
kvinnor, som i stället förlorar sexintresset men lever längre. Resultatet
publicerades på British Medical Journals webbplats.