Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Söndagens intervjuIdagsidan med de två föräldrar som valt att hemlighålla sitt 2,5-åriga barns kön för omvärlden har, inte oväntat, orsakat många mejl till Idagredaktionen och kommentarer på svd.se/idag.
Barnet ifråga, lille/lilla Pop, är förmodligen lyckligt ovetande om de starka känslor som hennes/hans uppenbarelse ger upphov till.

Här är några
av de mejlade reaktionerna:
”Fantastiskt, att vara stark och kunna ge ett barn en villkorslös uppväxt utan denna extrema könsrelaterade indelning vi alla skulle må så mycket bättre som människor om vi bara sluppit undan”, skriver signaturen Imponerad Agneta, 53 år.

Men alla är inte lika imponerade:
”Sedan urminnes tider har de olika könsrollerna varit en nödvändig förutsättning för vår arts överlevnad. Detta är något som vi i dag bär med oss i oförminskad omfattning, vilket innebär att vi omedvetet behandlar och bemöter barn på olika sätt utifrån könet. Detta är inget vi kan besluta att ändra på. Så i och med att föräldrarna känner till barnets kön blir det bemött på ett speciellt sätt, men av omgivningen, som är okunnig om könet, på ett annat sätt, vilket leder till en inkonsekvens, som rimligtvis inte kan vara till glädje för barnet. Alla barn skall ha möjlighet att lugnt få vila i sin könsidentitet.
Man kan gärna experimentera med sin egen identitet men icke med små barns!”
SkånePÅG

Och så här skriver signaturen Mats:
”Flickor och pojkar har redan från livets början olika konstitution som fysiskt och mentalt skiljer dem åt. Den ena gruppen är inte bättre än den andra och båda är ömsesidigt beroende av varandras egenskaper nu och i kommande relationer och arbeten. Och alla är inte lika. Men låt barnen utvecklas individuellt och i grupp under så bra förutsättningar som möjligt och tvinga inte på dem onaturliga androgyna egenskaper som de inte är utrustade för.
Låt flickor växa upp till frimodiga kvinnor och pojkar till pålitliga män! Det är bra könsroller.”

På svd.se/idag var kommentarerna många och till slut så vildvuxna att vi stängde av kommenteringen. Att diskutera kontroversiella frågor är inte alltid så lätt.