Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Det kommer kanske inte som en chock att promenader i lövskog är välgörande för kropp och själ. Däremot kanske somliga blir mer överraskade av att daglig vistelse i skog med lövträd minskar psykisk ohälsa och till och med kan vara ett grönt alternativ till piller och sjukskrivning.
Det hävdar läkaren Matilda Annerstedt i en forskningsrapport vid lantbruksuniversitetet, SLU, i Alnarp. Hennes nya rön presenterades vid konferens i Alnarp i dagarna.
– Vi har kunnat visa att ju längre tid man tillbringar i lövskog, desto mindre stress upplever man, säger Matilda Annerstedt i ett pressmeddelande.
Hon baserar sin studie på enkätstudier och folkhälsoundersökningar till cirka 20 000 människor i framförallt Skåne och Blekinge.
Och ja, där finns det gott om lövskog, liksom i stora delar av södra Sverige. Men frågan inställer sig: hur ska det gå för alla som bor i barrskogsbältet? På sommaren är det för det mesta klokast att undvika den lilla lövskog som finns där på grund av all mygg och knott.
SvD Vetenskap skrev tidigare i höstas om en annan studie från Alnarp om att grönska gör oss friskare. Den hittar du här.