Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Vad inbegriper du i uttrycket ”att ha sex”?
Bortsett från eventuell förlägenhet inför detaljer borde frågan vara lätt att
besvara. Men det är den inte, åtminstone i USA. När Kinseyinstitutet i Indiana
ställde frågan till 486 personer i åldrarna 18 till 96 år varierade svaren
betydligt beroende på vilken form av ”sex” som avsågs. Här är några
resultat:

Runt 30 procent i hela gruppen och ännu fler bland äldre och yngre män ansåg inte att oralsex är riktig sex.

Analsex då? Inte sex, svarade två av tio. I gruppen män över 65 år ansåg varannan att analsex
inte är sex och fick medhåll av var tredje kvinna i den ålderskategorin.

95 procent instämde i påståendet att ett vaginalt samlag
mellan man och kvinna är sex, men andelen sjönk till 89 procent om mannen inte
fick utlösning.

– Forskare, läkare, föräldrar och sexrådgivare ska vara
mycket uppmärksamma och inte förutsätta att deras egen definition av sex delas
av den som de talar med, vare sig det är en patient, en elev, ett barn eller en
deltagare i en forskningsstudie, säger Brandon Hill, en av forskarna vid
Kinseyinstitutet.

Redan 1999 undersökte Kinseyinstitutet hur studenter
definierade sex och fick liknande svar som nu. Den undersökningen gjordes strax
efter den så kallade Lewinsky-affären, där USA:s dåvarande president Bill
Clinton uppenbarligen inte räknade oralsex som sex. ”Jag hade ingen
sexuell relation med den kvinnan”, sade han då.

Nu oroar sig forskarna för den otydliga terminologin
bland folk gör att viktiga hälsobudskap missar sina mål.

– Om folk inte anser att vissa beteenden är sex kan de
tro att råd om sexuell hälsa inte riktar sig till dem. Aidsepidemin har tvingat
oss att bli tydligare om sexvanor, säger sexforskaren William L Yarber i ett
pressmeddelande.