Annons

Idagbloggen

Agneta Lagercrantz

Agneta Lagercrantz

Den franske fysikern och vetenskapsfilosofen Bernard d’Espagnat har fått årets Templetonpris för att han genom kvantfysiken visat att det finns något bortom tid, rum, materia och energi – ett dolt fält som han kallar ”den beslöjade verkligheten”.

– Och den verkligheten kan vetenskapen inte beskriva, menar d’Espagnat. Däremot stämmer högre former av spiritualitet väl överens med vad vi som kommer fram i den samtida fysiken.

D’Espagnat får priset ”för att han kastat nytt ljus över definitionen av verkligheten och de möjliga gränser som finns för den kända vetenskapen”. Han anses dessuton trovärdigt ha kunnat visa ”att det mänskliga sinnet kan klara att uppfatta djupare dimensioner”.

– Mysterier är en del av varats grundläggande förutsättningar, inte något negativt som måste utplånas, säger Bernard d’Espagnat. Möjligheten att annat, som konst och spiritualitet, kan förse oss med ett fönster mot den yttersta verkligheten kan inte uteslutas genom vetenskapliga argument.

Templetonpriset delas ut varje år till en enskild som på betydande sätt bidrar till att ”bevisa livets andliga dimensioner” och överstiger alltid summan för Nobelpriset. I år var det nästan 11,8 miljoner kronor.