Annons

Idagbloggen

Maria Carling

Maria Carling

Forskarna vid psykologiska institutionen i Lund ville se hur hjärnan utvecklas av intensiva språkstudier.  Försvarets tolkskolas 14 unga språkbegåvningar som skulle lära sig arabiska, ryska eller dari på tre månader var perfekta studieobjekt. Därför fick de ta plats i den nya hjärnavbildningskameran i Umeå innan de började hårdplugga. Nu har resultatet publicerats i den vetenskapliga tidskriften Neuro Image.

Som jämförelsegrupp skannades hjärnorna hos 17 läkar- och kognitionsstudenter som också förväntades anstränga sig mycket under samma tid.

Tempot i studierna vid Försvarets tolkskola är extremt högt. Tolkarna ska lär sig 400-500 nya ord i veckan. Det krävs ungefär 2000–3000 ord för att föra en vardagskonversation på ett språk.

Tre månader senare var det dags för en ny tur till MR-skannern på Umeå centre for Functional Brain Imaging (UFBI).

Resultat:

  1. Hos eleverna på tolkskolan ökade hippocampus i storlek, i en djupliggande hjärnstruktur som är involverad i inlärning och spatial navigering, samt tre områden av hjärnbarken.
  2. Hos läkar- och kognitionsstudenterna förändrades inte hjärnstrukturen alls.
  3. De allra duktigaste av de duktiga tolkskoleeleverna hade större ökningar i hippocampus samt områden i hjärnbarken som har med språkinlärning att göra (superior temporal gyrus).
  4. Hos de studenter som fick kämpa mer med inlärningen såg man en större ökning av ett område i den motoriska delen av hjärnbarken (middle frontal gyrus).

Vad förvånade er forskare?

– Att olika ställen i hjärnan utvecklades olika mycket beroende på hur duktiga eleverna var samt hur mycket de fått anstränga sig. Sannolikt kunde de som hade lättast för att lära det nya språket passa på att knöka in än fler glosor eller lära sig någon dialekt, medan de som fick kämpa mer var tvungna att använda tid och energi åt att utveckla andra delar av hjärnan, säger Johan Mårtensson, psykologiforskare i Lund.

Lärdomar:

1. En språkkurs i högt tempo är rena intensivjympan för hjärnan.

2. En vuxen hjärna är lika redo att växa som vuxna muskler.

Än en gång visar forskningsstudien i Lund hur mycket hjärnan kan förändras av intensiv aktivitet, hur stora delar av hjärnan som används vid språkinlärning och att även en vuxen hjärna kan utvecklas mycket.

Sannolikt är det hälsosamt för allas hjärnor att prata mer än ett språk. Två- eller flerspråkighet är ett bra sätt att hålla hjärnan i trim. Annan forskning indikerar att Alzheimers sjukdom debuterar senare i grupper som kan mer än ett språk.

Dags att lära sig dari, den variant av persiska som pratas i Afghanistan, kanske?