Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Här är ett lämpligt diskussionsämne vid frukostbordet: Äldre
kvinnor sover längre och bättre än äldre män. Trots det klagar kvinnorna i
högre grad över dålig sömn. Det har holländska forskare kommit fram till i en
studie med 956 deltagre.

Båda könen trodde att de sov längre tid än vad som faktiskt
mättes upp, även om kvinnorna var lite mer träffsäkra. De uppgav i genomsnitt
att de sov 6,79 timmar per natt. I själva verket sov de 6,65 timmar, enligt
objektiva mätningar. Männen påstod att de sov 7,01 timmar medan den uppmätta
tiden var 6,40 timmar. Kvinnorna betygsatte också sin sömnkvalitet lägre än
männen. Sömnmätningar visade emellertid att kvinnorna hade 1,2 procent bättre
sömnkvalitet och färre korta uppvaknanden än männen.

I studien ingick män och kvinnor i åldern 59 till 79 år.
Deltagarna fick dels föra sömndagbok och dels bära en sömnmätare, som liknar
ett armbandsur. Forskarna säger inget om resultaten har relevans även i andra
åldersgrupper, men det hindrar ju inte att jag här och nu spelar över den
bollen till alla morgontrötta oavsett ålder.

Frågan lyder alltså: klagar
kvinnor i onödan över dålig nattsömn? Innan diskussionen blir alltför högljudd
vill jag referera forskningsledarens egen slutsats:

– Skillnaden mellan subjektiv och objektiv sömnkvalitet
beror inte på att kvinnor är gnälliga utan på att män i kraftigt överskattar
sin egen sovtid, säger Henning Tiemeier vid Erasmus Medical Center i Rotterdam
till den vetenskapliga tidskriften Sleep, skriver eurekalert.org.

Hans och forskargruppens slutsats är att kvinnor kanske helt
enkelt behöver mer sömn än män.

En annan könsskillnad var att mer än dubbelt så många
kvinnor som män använde sömnmedel, medan förhållandet var omvänt beträffande
alkohol, där männen drack dubbelt så mycket som kvinnorna.

Till sist: varför forskarna redovisar minuter med decimaler
framgår inte av pressmeddelandet.