Annons

Idagbloggen

Susen Schultz

Susen Schultz

– De flesta viker ned sig, de har en felaktig och överdriven föreställning om polisens mandat. I slutänden finns något som jag uppfattar som stötande för en rättsstat och en demokrati.

Citat är Leif GW Perssons. Det var i förra veckans avsnitt av Veckans brott som han kommenterade tidningen Metros avlöjande att polisen i jakten på människor som uppehåller sig illegalt i Sverige, bara träffar rätt i ett fall av tio när de begär att få se legitimation.

Det som bekymrar Leif GW Persson är inte polisens mål som sådant, utan att de 90 procent som felaktigt antas vara av intresse för polisen så beredvilligt halar fram sina id-handlingar.

Samtidigt är det ett välkänt fenomen att människan är snabb att lyda vad hon uppfattar som en auktoritet. I år är det 50 år sedan Stanley Milgram utförde sina obehagliga experiment där försökspersoner uppmanades att utdela allt kraftfullare elchocker till ”testpersoner”. Försökspersonerna lydde eftersom de uppfattade dem som gav instruktionerna som auktoriteter. Allt var naturligtvis bara skådespel, inga chocker utdelades i verkligheten. Men det visste inte försökspersonerna. Flera protesterade och sa att de tyckte det var fel, men när auktoriteten sa att de ändå skulle utdela chocken – så gjorde de det.Bakgrunden till experimentet var den spridda uppfattningen efter Andra världskriget att nazister och tyskar var en särskild sorts människor, onda till naturen.
Några år senare kompletterade Philip Zimbardo, intervjuad på Idagsidan idag, fynden genom att ta reda på vad som händer när personer tilldelas obegränsad makt. Försöket går under namnet The Stanford Prison Experiment.

Resultaten av Milgrams och Zimbardos försök motsade tanken att ondskan är medfödd och stödde istället filosofen Hannah Arendts slutsats om att vem som helst kan bli ond. Det var efter rättegången mot nazisten Adolf Eichmann, dömd för sin nyckelroll i mordet på sex miljoner judar, som Arendt sammanfattade de tankarna i uttrycket ”den banala ondskan”.

Åter till Leif GW Persson. Vad tycker han man ska göra, då, om polisen ber om legitimation? Vägra. ”Då blir det rättssak som du kommer att vinna”. I förlängningen ser han hur det i sin tur kommer att få polisen att protestera, ledningen att ändra sig och politikerna att tänka om.

Men de flesta vill inte hamna i bråk. Och därför kan Milgrams lydnadsexperiment upprepas om och om igen. Här är två videofilmer, med introduktion av Philip Zimbardo. Den ena visar hur en man övertygar främmande människor att hoppa, ta omvägar eller bara gå långsamt. Vid ett tillfälle förmår han en person att ge en annan människa en kraftig elstöt. Allt detta kan mannen göra bara därför att han har uniform på sig. Den andra filmen återberättar den verkliga historien om hur en annan man ringde till över 60 snabbmatsrestauranger och på varje ställe, via telefon, förmådde föreståndaren att begå otänkbara handlingar mot sina anställda. Varför då? Se själva.

YouTube Preview Image