Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Att vi är mer benägna att göra dumma eller riskabla saker under inflytande av grupptryck kommer kanske inte som en överraskning. Nu hävdar en amerikansk forskare att mekanismen är hårdkodad i våra hjärnor. Georgio Coricelli vid University of Southern California och en grupp forskare från hela världen har nämligen mätt hjärnaktiviteten hos försökspersoner under grupptryck och sett förhöjd aktivitet i områden som har att göra med belöning och sociala bedömningar.

När en person vann över en annan människa i ett lotteri aktiverades dessa områden, men inte när personen vann utan att slå någon annan. De som vann i en social miljö tenderade också att ta större risker och konkurrera hårdare i efterföljande lotterier.

– Dessa resultat tyder på att hjärnan är utrustad med förmågan att upptäcka och koda sociala signaler och sedan använda dessa signaler för att optimera framtida beteende, säger Georgio Coricelli.

Som ofta i experimentell psykologisk hjärnforskning ger Coricelli resultaten en evolutionär dimension. Att ta risker och misslyckas kan vara farligt, till och med livsfarligt utan en grupp som tar emot när man faller. I gruppmiljöer kan den eventuella vinsten däremot bli stor.

– Bland djuren finns starka incitament för att vilja vara på toppen av den sociala rangordningen. Djur i dominerande ställning använder sin status för att säkra privilegierad tillgång till resurser, såsom mat och någon att para sig med, säger Coricelli.

Hjärnan har vi skrivit mycket om här på Idagsidan. Läs exempelvis serien Nya hjärnvägar – om belöningsmekanismer i centrala nervsystemet.