Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Det är knappt man vågar
skriva det, men uppenbarligen finns det skillnader mellan kvinnor och män –
evolutionära skillnader som dessutom har betydelse för lämpligheten att ta hand
om barn.

Nå, det har i alla fall
forskare vid Université de Montreal kommit fram till i en studie om mäns och
kvinnors förmåga att identifiera känslor. De lät 23 kvinnor och lika många män
i åldrarna 18 till 43 år tolka skådespelare som uttryckte två grundläggande
känslor, skräck och avsky.

Och ja, kvinnor var
genomgående bättre än män på att pricka rätt känsla och dessutom ännu något
vassare när känslorna uttrycktes av kvinnliga skådespelare.

– Syftet är inte att slå fast
att ett kön är överlägset det andra, men sådana här studier är viktiga för att
bättre förstå psykiska sjukdomar som har en stark könskomponent, det vill säga
att de påverkar kvinnor annorlunda, säger forskningsledaren David Collignon.

Autism, till exempel, drabbar
fler män än kvinnor och ett särdrag är svårigheter att känna igen känslor hos
andra.

Enligt en omdiskuterad teori är autism och apergers syndrom en extrem
form av manligt beteende. Den nu aktuella studien ger den teorin visst stöd,
enligt Collignon.

Är då könsskillnaderna resultat av biologi eller inlärning? Svaret på den frågan brukar oftast hittas
i betraktrarens öga. Somliga evolutionspsykologer hävdar att kvinnor är
särskilt bra på känslor just på grund av sin flertusenåriga roll att ta hand om
små barn. Att snabbt upptäcka känslor hos barn som inte kan tala och att
upptäcka hotande signaler från andra vuxna ökar chanserna att barnet överlever.

Collignon förefaller luta åt
det biologiska hållet, men tillägger:

– Den här studien utesluter
inte att kultur och socialisering spelar en viktig roll för könsskillnaderna.

Att forskarna valde skräck och avsky förklarar de
med att dessa två känslor är särskilt viktiga för människans evolution och
överlevnad.

Men det finns ju en mängd andra känslor. Du hittar dem på Idagsidans 100 känslor.