Annons

Idagbloggen

Anna Asker

Anna Asker

Att ha ett Facebookkonto är idag så vanligt att en del arbetsgivare kan anse det lite suspekt att inte ha ett, noterar kolumnisten Scott McGreal i Psychology Today.

En australisk studie från 2011 visade att de som hade ett Facebookkonto var mer extroverta och narcissistiska medan de som saknade konto i större utsträckning var blyga och samvetsgranna. I en annan studie jämförde man Facebook- och Twitteranvändare. Facebookanvändarna var mer extroverta och sociala än de som föredrog Twitter, men också mer neurotiska.

Men det vara ganska små skillnader och McGreal konstaterar att mot bakgrund av den forskning som finns får nog Facebookkonto sägas vara ett trubbigt instrument för personlighetsbedömning.