Annons

Idagbloggen

Maria Carling

Maria Carling

Sedan tio år pågår en omfattande revision av den handbok som många psykiatriker i världen använder för att ställa diagnos, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) – den amerikanska psykiatrikerföreningens handbok för standarddiagnoser. År 2013 ska den femte versionen av handboken vara klar.

Ett av förslagen är att Aspergers syndrom inte längre ska vara en egen diagnos utan ingå i den bredare gruppen autismspektrumstörningar. ”Aspies”, som aspergare ofta kallar sig själva, har protesterat.

I olika forum över världen diskuteras för- och nackdelarna, bland annat på svenska Aspergerforum. Risken finns att vissa inte alls kommer att få någon diagnos alls, menar några. Andra oroar sig mer för att den som får en autismdiagnos riskerar att betraktas som betydligt sämre fungerande än vad de flesta ”Aspergare” är.

I amerikansk press har det publicerats många inlägg i debatten. Psykologen Jean Mercer påminner i sin blogg på tidskriften Psychology Todays sajt att diagnosen Asperger kom in i den senaste upplagan av DSM så sent som 1994.

I en artikel i New York Times försvarar Catherine Lord tanken att låta Asperger ingå i gruppen autismspektrumstörningar. Hon är chef för Autism and Communication Disorders Center i Michigan, USA, och en av 13 medlemmar i psykiatrikerföreningen som arbetar med nya DSM V. Hon menar att det inte går att skilja det som beskriver mild autism från det som beskriver Aspergers syndrom.

Fram till den 20 april kan vem som helst lämna sin åsikt om hur den nya DSM V ska utformas. Du som har personlig erfarenhet eller starka åsikter om Aspergers syndrom eller andra psykiatriska diagnoser, gå in på hemsidan, läs och tyck: www.dsm5.org