Annons

Idagbloggen

Maria Carling

Maria Carling

Att många kvinnor drabbas av depression efter förlossningen är välkänt. Nu visar flera studier att pappor också drabbas – i nästan lika hög grad.

Kvinnors depression har ofta satts i samband med den stora hormonomställning som sker efter förlossningen, men nu diskuteras den emotionella omställningen hos både kvinnor och män allt mer i medicinska kretsar, enligt artikeln ”Time to focus on sad dads” i New York Times.

Förra året publicerades en amerikansk studie som visade att tio procent av papporna var deprimerade, medan endast fem procent av män i allmänhet är det. 28 000 män ingick i studien. Bland män med spädbarn på mellan tre och sex månader var hela 25 procent deprimerade. En pappa vars barn hade en deprimerad mamma var också mer sannolikt drabbad.

Deprimerade pappor är mindre engagerade i sina barn. De leker mindre med dem, läser inte lika ofta sagor eller spelar spel, enligt en studie vid Michigan-universitetet i Ann Arbor.

Att papporna kommer i fokus är i högsta grad välkommet. Många män vittnar om att de känner sig osynliga bredvid sin gravida kvinna och under den första tiden som förälder. För den som vill fördjupa sig om kvinnors depression efter förlossningen finns det gott om information, till exempel på Vårdguiden eller hos Folkhälsoinstitutet.

För bara någon vecka sedan publicerade SvD nyheten att nyförlösta svenska mammor som får pojkar oftare är deprimerade. Det är inte konstigt att fokus ligger på den födande kvinnan, men nog har papporna hamnat lite i skymundan hittills. Nyblivna mammors hälsa följs upp noggrant. Det är dags att papporna får mer uppmärksamhet. Kanske har det redan blivit så där du bor?

Kommentera här eller mejla gärna till maria.carling@svd.se om dina erfarenheter som nybliven pappa!