Annons

Idagbloggen

Mia Sjöström

Mia Sjöström

Igår hölls seminariet ”Det är ju inte jag som gjort fel” på Nordiska Museet i Stockholm. Syftet var att försöka belysa det sociala omhändertagandet av barn – alltså barn i fosterhem och på barnhem – under 1900-talet, och idag, ur olika perspektiv.

Lena Stenqvist, före detta fosterbarn vars upplevelser Idagsidan skrev om häromdagen, var en av dem som talade under dagen. Andra var Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson, etnologen Mikael Eivergård från Folkhälsoinstitutet och Göran Johansson som leder den statliga utredningen om vanvård i den sociala barnavården.

När jag nu på morgonen ringde upp Christian Richette, arkivarie och ansvarig för projektet från Nordiska Museets sida, är han trött och nöjd. Publiken på 120 personer bestod till största delen av människor som arbetar med familjehemsplaceringar och i sociala distrikt och seminariet blev just den blandning av forskarkommentarer och människors berättelser som han hoppats på. Paneldebatten landade i att det behövs en professionalisering, att endast de med gedigen utbildning och lång erfarenhet ska sättas att bedöma möjliga familjehem, som fosterhem heter idag.

Nu är även 21 skriftliga originalberättelser av människor med erfarenhet från barn- och fosterhem arkiverade på Nordiska museet. 14 av dem finns att läsa i boken ”Det är ju inte jag som gjort fel”.

Seminariet och boken är ett samarbete mellan den ideella föreningen Liv i Sverige, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Nordiska Museet.