Annons

Idagbloggen

Anna Lagerblad

Anna Lagerblad

Män faller för snygga kvinnor med välsvarvade kroppar – medan kvinnor dras till män med feta plånböcker. Så har den sett ut, den traditionella schablonföreställningen om vad respektive kön attraheras av hos en potentiell partner.

Som förklaring till dessa ”attraktionslagar” har ofta evolutionen förts fram. En kvinnas skönhet kan helt enkelt vara ett effektivt sätt för mannen att bedöma hennes potentiella fertilitet, menar evolutionsteoretiker. Detta eftersom kvinnor med ett attraktivt yttre kan antas vara relativt friska, unga – och därmed fertila.

På liknande sätt kan kvinnor försöka öka sin avkommas överlevnadschanser genom att välja en välbeställd  man som troligtvis kan försörja en framtida familj.

Inom evolutionspsykologin har man länge trott att mäns och kvinnors preferenser vid partnerval är djupt förankrade i våra evolutionära hjärnor och näst intill omöjliga att förändra. Men en ny studie som publicerats i Journal Psychological Science visar att de faktorer som påverkar attraktionen mellan män och kvinnor faktiskt tycks ha ”uppdaterats”, åtminstone i relativt jämställda samhällen.

Psykologer vid York University i Storbritannien har frågat 12 000 personer i ett tiotal länder om vad de värderar högst hos en potentiell partner. Svaren har sedan stämts av mot  ”Global gender gap index”, som World Economic Forum använder för att jämföra jämställdheten i olika länder. En liknande studie gjordes i slutet av 1980-talet, enligt Time magazine.

Vad forskarna fann var att män i mer jämställda länder inte längre lägger lika stor vikt vid en kvinnas utseende. Istället har de börjat värdesätta andra saker högre, såsom den potentiella partnerns intelligens och karaktärsdrag. Även traditionella kvinnliga förmågor som att ta hand om hemmet och laga god mat har blivit mindre viktiga för männens partnerval.

I takt med att kvinnorna blivit allt mer jämställda och ekonomiskt oberoende har de också börjat bry sig allt mindre om tjockleken på männens plånbok. Däremot lägger de större vikt än tidigare vid männens yttre.

– Vår studie visade att en ökad jämställdhet mellan könen kan förändra sättet som människor attraheras av varandra. Detta var tydligt i Storbritannien, men ännu mer så i de skandinaviska länderna. Moderna män behöver inte känna sig lika stressade över att skaffa sig en bra ekonomi. Däremot kan det vara bra att måna lite mer om sitt yttre, sade en av de ansvariga forskarna, Marcel Zentner, till Sunday Times.