Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Har den amerikanska allmänhetens
attityd gentemot självmord förändrats? Är det inte längre lika
stigmatiserande att begå självmord? Ja, kanske, svarar en grupp
psykologer vid Florida State University.

De kom fram till sin slutsats sedan de
gjort det i psykologkretsar kända ”Lost Letter Experiment”,
vilket på svenska blir något i stil med Tappade-brev-experimentet.
Den kände, och i vissa fall beryktade, amerikanske socialpsykologen
Stanley Milgram skapade experimentet redan på 60-talet. Det går ut
på att forskare lämnar adresserade och frankerade brev i offentliga
miljöer så att folk ska uppfatta dem som tappade.

Hur många brev
som kommer fram till respektive adress blir ett mått på attityderna
till adressaten och även en indikation på hur hjälpsamma människor
är gentemot personer som de aldrig träffat. I Milgrams
ursprungstest var folk, inte överraskande, mer benägna att posta
tappade brev som var adresserade till privatpersoner eller medicinska
forskningsinstitut än till ”Nazistpartiets vänner”.

Floridaforskarna gjorde sitt test genom
att plantera brev som var adresserade till fiktiva organisationer som
arbetar mot hjärtsjukdomar och diabetes samt till en annan påhittad
organisation med ordet självmord i namnet. Forskarnas antagande var
att betydligt färre av de sistnämnda breven skulle komma fram, men
misstog sig. Det var ingen skillnad, vilket anses tyda på att
självmord inte är så stigmatiserat längre.

I en annan studie jämförde de två
enkätundersökningar som gjorts i USA med 19 års mellanrum. Även
där hade attityderna gått mot en mindre fördömande attityd.

Slutligen: Varför är Stanley Milgrams namn också beryktat? Jo, det var han som gjorde en serie experiment
på temat lydnad och underkastelse. Försökspersoner trodde att de
gav andra personer kraftiga elstötar när dessa svarade fel. Och de
fortsatte med stötarna bara för att försöksledarna sade att de
skulle göra det. I själva verket var ingen elektricitet påkopplad
och de som svarade fel var skådespelare. Hur som helst orsakade
studien en upprörd debatt om forskningsetik.