Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Homosexuella män är bättre än
heterosexuella män på att känna igen ansikten. I likhet med de
flesta kvinnor använder de båda hjärnhalvorna när de lagrar
sådana minnen medan heterosexuella män mest utnyttjar den högra
hjärnhalvan. Det hävdas i en ny studie från York University i
Kanada.

Försökspersoner fick studera bilder
på tio ansikten och skulle sedan känna igen dessa bland 50 andra
ansikten som visades i snabb följd. Bilderna var svartvita och
bearbetade så att hår, öron och eventuella märken i ansiktet hade
tagits bort.

– Resultaten tyder på att såväl
homosexuella män som heterosexuella kvinnor avkodar ansikten med
båda hjärnhalvorna. Det innebär att de snabbare kommer åt lagrad
information i hjärnan, säger Jennifer Steeves, biträdande
professor.

Dessutom undersökte forskarna
betydelsen av vänster- respektive högerhänthet. De fann att
vänsterhänta heterosexuella deltagare var bättre på att komma
ihåg ansikten än såväl vänsterhänta homosexuella som högerhänta
heterosexuella. Vänsterhänthet anses ha betydelse för såväl
hjärnhalvornas funktion som sexuell läggning. Tidigare studier har
visat att vänsterhänthet är 39 procent vanligare bland
homosexuella människor.

Själv bryter jag mot mönstret genom
att vara en vänsterhänt hetero som har svårt att minnas ansikten.
Var passar jag in? Jag gissar att svaret är det vanliga, nämligen
att ytterligare forskning får bringa klarhet i det.

Och så har vi de som nästan inte
minns några ansikten alls. De sägs lida av prosopagnosi
och det skrev vi om här på Idagsidan 2006. Här är intervjun med
psykologen och medicine doktorn Görel Kristina Näslund.