Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Att dela med sig av sina känslor, om så bara på en bit papper, kan vara bra på många sätt. Jag tror att de flesta Idagsidesläsare håller med om det. Nu hävdar amerikanska forskare att studenter presterar bättre på tentor om de får pysa ur sig lite emotioner inför provet.

Psykologerna Gerardo Ramirez och Sian Beilock vid University of Chicago delade upp 20 collegestudenter i två grupper inför ett par matteprov. Vid det första provet var uppmaningen till försökspersonerna helt enkelt att de skulle göra sitt bästa. Inför det andra skruvades stressnivån upp. Studenterna fick veta att de skulle få pengar om de gjorde bra ifrån sig och att de hade en partner som redan klarat testet bra. Partnerns ersättning var beroende av hur försökspersonerna klarade sig. Och som lök på laxen meddelades att allt skulle spelas in med videokamera och visas för mattelärare som skulle utvärdera prestationerna.

Läge för lite handsvett alltså.

Inför detta andra test uppmanades den ena gruppen att skriva ned sina känslor så uttrycksfullt som möjligt under tio minuter. Den andra gruppen fick bara sitta och vänta ut de tio minuterna.

Resultat: Gruppen som fick skriva ned sina känslor förbättrade resultatet med 5 procent jämfört med föregående test. Den andra gruppen försämrades med 12 procent.

Studien presenteras i senaste numret av den ansedda vetenskapliga tidskriften Science, som också har en sammanfattning på den öppna delen av sin sajt. Studien är förvisso inte stor, endast 20 deltagare, men forskargruppen får stöd från utomstående forskare, bland andra professor Geoff Cohen vid Stanforduniversitetet. Han talar om en katharsiseffekt och jämför med bluesmusik, som inte brukar spara på känslorna, särskilt inte de dystra.