Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström


Det är dags att bygga om
Maslows
behovspyramid, särskilt i toppen, enligt en grupp amerikanska
psykologer. Istället för att sätta självförverkligande överst
placerar de föräldraskap där. Driften att föra sina gener vidare
genom barn och barnbarn är människans högsta mål, enligt dem.

Abraham Maslows pyramid (se nedan), som ibland har
formen av en trappa, är en mycket spridd bild av hur människan
prioriterar sina behov. I basen placerade Maslow omedelbara fysiska
behov, som mat och sömn. Därefter följde:

• Trygghet

• Gemenskap och tillgivenhet

• Uppskattning

• Självförverkligande.

Den alternativa pyramid, som
presenterades i tidskriften Perspectives on Psychological Science,
är en illustration av senare forskning inom neurovetenskap,
utvecklingspsykologi och evolutionär psykologi. Konstruktörerna har
helt kastat ut självförverkligande, eftersom de anser att det ryms inom grundläggande evolutionära driften att
reproducera sig, det vill säga föra sina gener vidare genom sina
barn. Enligt dem är exempelvis konstnärliga ambitioner ett sätt
att höja sin status och på så vis förbättra sina chanser att
attrahera en partner.

Reproduktion är i det här
sammanhanget inte bara att ha sex och få barn. Det är också att
uppfostra barnen så att de kan få egna barn, enligt Douglas
Kenrick, en av artikelförfattarna.

Den nya pyramiden har den här
ordningen från basen och uppåt:

• Omedelbara fysiska behov

• Skydd och trygghet

• Tillhörighet

• Status, uppskattning

• Att finna en partner

• Att behålla sin partner

• Föräldraskap.

Dessutom hävdar de att samtliga behov
överlappar varandra. Maslows pyramid visar hur ett grundläggande
behov försvinner när det väl är tillfredsställt. I den ombyggda
varianten löper grundbehoven som tunna lister ända upp till toppen.

– Behovspyramiden är en fantastisk
idé av Maslow. Fast delar av den blev fel. Nu talar människor om
den igen, vilket hjälper oss att få den rätt, säger Douglas
Kenrick till Eurekalert.org.

Kritik mot den ombyggda pyramiden
finns. Redan i anslutning till artikeln finns kommentarer av andra
forskare som står upp för att självförverkligande ska bli kvar i
pyramiden. De hävdar att det är för tidigt att reducera
självförverkligande till något som bara har med status och
reproduktion att göra.