Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Det bet inte på Pontius Pilatus men tycks fungera i andra sammanhang. Vadå? Att tvätta händerna inför ett beslut för att på så sätt inte vara låst av tidigare ställningstaganden. Pilatus tvådde sina händer men sände ändå Jesus till korset.

Men enligt ett experiment vid University of Michigan ger handtvättningen tillfälle att tänka om inför stora och små beslut i livet.

Psykologerna Spike W S Lee och Norbert Schwarz lät en grupp studenter bläddra igenom 30 cd-skivor och ranka de tio som de skulle vilja ha. Därefter erbjöds de att behålla antingen cd nr 5 eller nr 6. Men innan de fick vandra i väg med sina cd-skivor utsattes de för ett annat och skenbart separat test av flytande tvål. Ungefär hälften av gruppen nöjde sig med att titta och känna på flaskan innan de fyllde i ett svarsformulär. Den andra halvan valde att också tvätta händerna med tvålen. Sedan ombads testdeltagarna att ranka de tio cd-skivorna på nytt.

Resultat: De som tvättat händerna sorterade om i sin tio-i-topplista medan de övriga höll fast vid sitt ursprungliga val.

– Handtvätten bidrar inte bara till moralisk och fysisk renlighet, som har visats i tidigare försök. Vår studie visar att tvättningen också minskar betydelsen av tidigare aktiviteter och beslut som inte har någon som helst moralisk innebörd, säger Spike W S Lee.

Han och kollegan Schwarz tror att den här mekanismen kan fungera i många olika situationer, kanske när du ska köpa bil eller till och med när du väljer partner.