Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Här är lite bränsle i debatten om det sexuella spelet mellan könen. Det är hämtat från en amerikansk studie, som nyligen publicerades. Där hävdas att heterosexuella män är mer förlåtande till sin kvinnas otrohet om den sker med en annan kvinna, det vill säga ett homosexuellt möte. Kvinnorna däremot tycker annorlunda: om mannen är otrogen med en annan man minskar hennes intresse att fortsätta relationen mer än om mannen hoppat i säng med en annan kvinna.

Det är psykologen Jaime C. Confer som undersökt dessa attityder genom att låta 700 collegestudenter svara på frågor om otrohet. Jag vet: ingen jättestor grupp, ett ganska snävt urval (unga amerikaner) och hypotetiska frågor. Men lite ved på brasan kan det nog bli.

Det här kom Confer fram till:

• Hälften av männen i undersökningen uppgav att de ville fortsätta relationen om kvinnan varit otrogen med en annan kvinna. Men bara 22 procent ville fortsätta om rivalen var en annan man.

• 21 procent av kvinnorna ville fortsätta om mannen varit tillsammans med någon av samma kön. 28 procent kunde tänka sig att förlåta mannen om han varit otrogen med en annan kvinna.

Ingen radikal skillnad mellan könen vid heterosexuell otrohet alltså, däremot vid homosexuell. Confer, som specialiserat sig på evolutionens roll i människans psykologi, anser att det är mer eller mindre medvetna tankar om chansen att reproducera sig som motiverar skillnaden mellan könen. Män blir mer störda av manliga rivaler, då sådan otrohet kan äventyra mannens möjlighet att avla barn och sprida sina gener. De ser också kvinnans otrohet med en annan kvinna som en möjlighet, nämligen att ha sex med den andra kvinnan, och därmed tillfredsställa sina drömmar om flera partner, spekulerar Confer.

Studien gjordes vid University of Texas i Austin och publicerades i senaste numret av tidskriften Personality and Individual Differences. Här är universitetets pressmeddelande.

Och här hittar du Idagsidans serie från 2008 om otrohet.