Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

När du kommer över de 60, om du inte redan gjort det, blir du kanske lite mera gråtmild. Men spill inga tårar på det, du har utvecklat din emotionella intelligens i en positiv riktning. Den tolkningen gör några psykologer i USA som har forskat på människors känslomässiga strategier i olika åldrar.

Forskarna vid Berkleyuniversitetet lät försökspersoner i olika åldrar titta på valda scener från dramafilmerna 21 Grams och The Champ samt särskilt motbjudande klipp från realityshowen Fear Factor. Samtidigt mättes blodtryck, puls, svettning och andning. Försökspersonerna instruerades också att försöka tillämpa tre olika förhållningssätt till det som visades: 1. Visa upp en objektiv och distanserad attityd. 2. Fokusera på de positiva aspekterna i klippen. 3. Undertrycka alla känslor.

De äldre försökspersonerna var bäst på övning 2, att omtolka negativa scener till något positivt. Yngre och medelålders deltagare var däremot bättre på övning 1, att distansera sig från negativa scener genom att tänka på något annat. För övning 3, undertryckande, fanns ingen åldersskillnad.

I en annan studie mättes hur sorgsna försökspersonerna blev av klippen från 21 Grams och The Champ. Inte överraskande visade äldre människor mer sorg när ledsamma scener visades. Och det ska de vara glada över, om man ska tro psykologerna. Att känna mycket sorg ökar inte risken för depression, hävdar de.

– Sorg kan vara en mycket meningsfull och nyttig känsla i senare delen av livet. Vi måste hantera sorg som vi möter i våra egna liv och vi måste möta andra personer med sorg, säger psykologen Robert Levenson.

Om åldrandets kvaliteter på det emotionella planet handlade en artikelserie på Idag tidigare i år. Ungdomlingar hette den. Du hittar alla artiklar genom att klicka här.