Annons

Idagbloggen

Maria Carling

Maria Carling

Socialstyrelsen presenterade Folkhälsorapport 2009 i onsdags. Siffrorna på ökande psykisk ohälsa bland unga bekräftas återigen.

Så här sammanfattar Socialstyrelsen hälsoutveckligen bland unga:
Flera indikatorer pekar på att psykisk ohälsa är särskilt vanligt bland yngre kvinnor men att den ökar bland båda könen. Andelen självmordsförsök ökar kraftigt bland unga kvinnor, och allt fler unga vårdas på sjukhus för depression eller ångest och för alkoholförgiftning. Under sista åren har dödligheten bland unga män ökat något till följd av en liten ökning i flera dödsorsaker, nämligen skador, alkoholrelaterade dödsorsaker och möjligen även självmord.

Socialstyrelsen skickar ut starka varningssignaler, men det är tunnsått med tolkningar om varför den psykiska ohälsan ökar. Individualiseringen och arbetsmarknaden är två tongivande förklaringar.

Idet finstilta går det att hitta ljus i tunneln. Läs rapporten och gör din egen tolkning!

Fler tolkningar av varför den psykiska ohälsan bland unga svenskar ökar finns i idagsidans serie Helt sjukt.