Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Personer som ogärna följer sociala normer kan också vara oväntat generösa. Det blev i alla fall resultatet när brittiska forskare lät försökspersoner spela ett spel som handlade om att arbeta tillsammans för gruppens gemensamma bästa. De som av forskarna kategoriserats som nonkonformister var mer benägna att satsa pengar i en gemensam fond som kom alla till del, särskilt sedan de fått uppmuntran för det. Konformisterna utnyttjade oftare möjligheten att berika sig själva.

I motsats till våra förväntningar går inte konformism och samarbete hand i hand, säger psykologen Piers Fleming vid University of East Anglia.

 

Han spekulerar i att de personer som bedömts som konformister blir mindre hjälpsamma eftersom de sneglar på andra mindre generösa personer i gruppen.

Om däremot en person är mindre konformistisk är det troligt att han eller hon tar ledningen och anstränger sig mer. Då kan andra i gruppen sporras att bidra mer, vilket gynnar både gruppen och individen, säger han i ett pressmeddelande.

 

Om du vill fördjupa dig i ämnet osjälviskhet har Idagsidan en artikelserie från 2010: Rik av att ge.

I en annan artikelserie har vi skrivit om motsatsen: Avund.