Annons

Idagbloggen

Maria Carling

Maria Carling

I Storbritannien kallas första arbetsdagen i januari för D-day, Divorce day, eftersom många väljer att ansöka om skilsmässa just då. I Sverige har vi ingen skilsmässodag med stort S. SCB för bara statistik över datum då skilsmässor vinner laga kraft.

I den nya boken Skilsmässokalendern (Kalla kulor förlag) berättar Olof Nauclér lättsamt och kortfattat om sina egna erfarenheter av att skilja sig och att hitta vägen till ett nytt liv samtidigt som han ger råd till andra i samma läge. Tanken är att kalendern ska användas som en hjälp för att ta sig igenom det första året efter skilsmässan.

Skils­mässo­risken är som högst cirka tre och ett halvt år efter gifter­målet. Därefter sjunker risk­nivån för att nå en ny topp efter cirka tio år.

Under 2011 var kvinnorna som skilde sig i genom­snitt 41,6 år och männen 45 år.

Kortast tid (bland dem som skiljer sig) varade äkten­skapen  i Stockholms län, med en medel­längd på 10 år. Längst varade äkten­skapen i Kalmar län, med 13,5 år.

Om du tror på statistik och vill veta vilka äktenskap som håller längst så finns några inslag som tycks hindra en skilsmässa.

Vänta med att bilda par tills du fyllt 30 år och skaffat en hög utbildning.

Se till att hitta en jämn­gammal partner med en utbildning på samma nivå som du själv.

Skils­mässor och separationer betydligt vanligare bland par som har låg utbildning. Vanligast är separationer bland personer inom yrkes­gruppen ”Säkerhets­personal”. Här ingår yrken som brand­man, väktare och ordnings­vakter samt kriminal­vårdare, skriver SCB.

Lägst andel separationer har yrkes­gruppen ”Specialister inom biologi, jord- och skogs­bruk”. Andra yrkes­grupper med låg andel separerade är ”Civilingenjörer och arkitekter”, ”Lantmästare och skogs­mästare” samt ”Fysiker, matematiker och statistiker”.