Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Parterapi kan rädda även riktigt dåliga äktenskap, hävdar amerikanske professorn i psykologi Andrew Christensen och stöder sig på en omfattande studie vid UCLA i Los Angeles.

Det är den största och längsta kliniska studie som genomförts på det här området, enligt professor Christensen. 134 par gick i terapi 26 gånger under ett år och följdes upp efter fem år. Forskarna antog bara par vars relation var ”stadigvarande och allvarligt olycklig” med återkommande gräl, men där båda parter hoppades på en förbättring. Nästan hundra andra par som ville delta i studien avvisades eftersom deras äktenskap inte var tillräckligt olyckliga.

Resultatet efter fem år blev följande: Hälften av paren hade gjort betydande förbättringar i sin relation, en fjärdedel noterade inga förändringar och ytterligare en fjärdedel hade skilt sig. En dyster tolkning skulle kunna vara att terapi varken hjälper eller stjälper, då ”bara” hälften av paren var lyckligare. Men professor Christensen håller inte med. Han anser att resultatet är riktigt bra med tanke på de allvarliga slitningar som paren hade.

– Nu är en tredjedel av dessa normala, lyckliga par. För ytterligare 16 procent hade förhållandet förbättrats och var acceptabelt om än inte väldigt lyckligt, säger Christensen på UCLA:s webbplats.

Han vill ta ytterligare steg och erbjuda parterapi på nätet. På så sätt kan terapi bli tillgänglig för fler par och till betydligt lägre kostnader. Tillsammans med kollegan Brian Doss har professor Christensen dragit i gång en sådan studie.

Men oavsett parterapins förträfflighet bör vi alla ha rimliga krav på vår partner redan från början, enligt Christensen:

– För att älska och gifta dig med en person måste du acceptera hans eller hennes personlighet. Du kan åstadkomma vissa förändringar i marginalen men inte i kärnan. Äktenskapet är ett paketerbjudande.

Eller som en av Andrew Christensens kolleger uttrycker det: ”Choose well, then work like hell”.