Annons

Idagbloggen

Maria Carling

Maria Carling

Abstinens från söt och fet mat kan ge
ångest och sockersug, konstaterar farmakologen Johan Alsiö i sin avhandling. I alla fall hos råttor.

Johan Alsiö, som disputerade den 10
april, gav alltså ytterligare en bekräftelse på det tillstånd som
kemiprofessorn Charlotte Erlanson-Albertsson kallade sockerberoende i en av artiklarna i idagserien Nya hjärnvägar.

Johan Alsiö vill inte ge sig in i debatten om huruvida man ska kalla detta sockerberoende eller ej, men han understryker att det stora problemet med att allt fler överäter är den rika tillgången på söt, fet, välsmakande mat – och alla signaler som driver på det beteendet.

I Johan Alsiös studie hade råttorna
långvarig tillgång till både söt och fet mat, allt för att
simulera den rika tillgång på just sådan mat som vi människor
har. Många, men inte alla, råttor blev feta. När den feta och söta
maten ersattes med vanligt råttfoder avstod några av råttorna mer
eller mindre från att äta. Begäret efter socker var starkt och,
enligt Johan Alsiö, visade de råttorna tecken på ångest. Vissa
individer är alltså särskilt benägna att utveckla ett
beroendeliknande begär efter ”välsmakande” mat.

Forskningsgruppen identifierade
molekylära avvikelser i hjärnans belöningssystem hos de
överviktiga råttorna. En sak som dock inte är klarlagd är
huruvida avvikelsen fanns från början eller om den söta och feta
dieten skapat en förändring i belöningssystemet. Kanske är det så
att en viss genuppsättning gör att man lättare utvecklar ett begär
efter fet och söt mat.

En amerikansk studie som nyligen
publicerades i tidskriften Nature Neuroscience visade också att
råttor som fick feta sötsaker som cheesecake snabbt fick
förändringar i hjärnan.