Annons

Idagbloggen

Maria Carling

Maria Carling

Se till att personalen fikar och pratar mycket med varandra så kommer produktiviteten att öka. Detta är resultatet av MIT-professorn Alex Pentlands studie av effektivitet på arbetsplatser, skriver Psychology Today.

Forskningsgruppen mätte personalens rörelse i rummet samt interaktion med varandra via specialdesignade mätapparater med radio, mikrofon och rörelsemonitor. Undersökningar gjordes på ett callcenter och på ett IT-företag. Trots företagens olikheter var resultaten ungefär desamma. Produktiviteten var 10–15 procent högre hos dem som fikade och pratade mer än sina kolleger.

Pentland drar slutsatsen att en stark sammanhållning mellan medarbetarna, ”stammen” skulle man kunna säga, är en av de mest bidragande faktorerna för både produktivitet och trivsel på jobbet. Vid kaffeapparaten utväxlas så kallad underförstådd kunskap som stärker gemenskapen och ökar kittet mellan medarbetarna.

Alex ”Sandy” Pentland är en av världens mest citerade vetenskapsmän. Newsweek listade honom nyligen som en av de 100 personer som kommer att vara med att forma det här seklet.