Annons

Idagbloggen

Anna Asker

Anna Asker

Även om kolossalt många fotbollsspelande pojkar och flickar
säger att de ska bli fotbollsproffs när de blir stora så är det inte drömmen om
att bli en ny Zlatan eller Marta som får dem att knalla iväg till träningen
regniga och kalla dagar som denna. Det är kompisarna.

Vad är egentligen det bästa med barns fotbollsträning? Den
frågan försöker Inger Eliasson besvara i enavhandling vid Umeå universitet.

Hon har följt ett pojklag och ett flicklag med 11-12-åringar
under två års tid, varit med på träningar, matcher och föräldramöten. Hennes
slutsats är att för barnen är möjligheten att få träffa kompisar det viktigaste.

Föräldrarna värdesätter fotbollens fostrande effekt och att
träningen är bra för barnen.

Ledarna däremot uppskattar mest barnens fotbollsutveckling
och att kunna forma högpresterande fotbollsspelare.

Inger Eliasson menar att med barnperspektiv finns mycket att
vinna genom att se pojkars och flickor sociala behov, i stället för att betrakta
de som nästa generations Zlatan och Marta.