Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Amerikanska forskare inom naturvetenskap har ofta problem att få ihop livspusslet med karriär och familj. 45 procent av de kvinnliga forskarna och 24 procent av de manliga klagar i en undersökning på att forskarkarriären hindrar dem från att skaffa så många barn som de önskar. Det paradoxala är att kvinnorna trots det är mer nöjda med sina liv än männen.

Någon som kan bena ut innebörden av den här amerikanska forskningsrapporten? Studiens författare har inget svar utan konstaterar att frågan behöver diskuteras mer inom forskningen.

Här är en länk till studien och här en till pressmeddelandet.