Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Mänskliga tårar innehåller dolda budskap som kan uppfattas även med andra sinnen än synen, om man ska tro neurobiologen Noam Sobel vid Weizman institute of Science i Israel. Han har nämligen studerat hur kvinnliga tårar påverkar manliga försökspersoner och kommit fram till tårarna fungerar som anti-Viagra, skriver vetenskapsmagasinet Science på nätet.

Så här gjorde Sobel och hans team: De rekryterade två kvinnor som har lätt att låta tårarna rinna. Dessa två fick titta på en sorglig scen i filmen Utmaningen med John Voight från 1979. Kvinnornas tårar samlades upp och delades ut omedelbart till 24 män i åldern 23 till 32 år. Männen fick sniffa på tårarna tio gånger och utrustades dessutom med tårdränkta bomullstussar som de höll under näsan resten av försöket.

Därefter fick männen se på bilder på kvinnor med tvetydiga ansiktsuttryck. De ombads att bedöma kvinnornas känsloläge och attraktionskraft. Bilderna hade behandlats i dator för att uttrycka både glädje och sorgsenhet. Tårarna, de som fanns i bomullstussarna, framkallade ingen skillnad i hur männen uppfattade kvinnornas sinnestillstånd. Däremot blev männen mindre sexuellt attraherade. Detta konstaterades med en mängd indikatorer: andningsfrekvens, hudtemperatur, testosteronnivåer och slutligen med hjälp av magnetkamera som dokumenterade lägre aktivitet i hjärnans lustcentrum.

Den här reaktionen uteblev när Sobel lät männen göra samma försök men med saltvatten i stället för äkta tårar. För säkerhets hade han låtit saltlösningen rinna ned för kvinnornas kinder för att fånga upp eventuella spår av parfymer och hudkrämer. Männen kunde heller inte lukta sig till någon skillnad mellan äkta tårar och saltlösning.

Att fälla tårar är ett sätt, i kombination med feromoner och kroppsspråk, förmedlar budskap mellan män och kvinnor, hävdar Sobel. Han pekar på att kvinnor har lättare att gråta under menstruation, då möjligheten att bli gravid är låg.

– Det är fullt rimligt då det signalerar att sex är olämpligt från evolutionär synpunkt, säger Sobel.

Andra forskare påpekar att det trots allt återstår en del frågor att besvara. Japanske molekylärbiologen Kazushige Touhara, som arbetar med biokemiska signaler mellan möss, påpekar att den subststans som påstås fungera som anti-Viagra inte har identifierats. Det är också oklart hur männen ska ha varseblivit den substansen, med luktsinnet eller genom skinnet. Utan dessa insikter är det svårt att veta hur viktiga tårar är som biokemiska signaler.