Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Det är snarare den sociala samvaron i en församling än andligheten i religionen som gör att troende människor är nöjda med livet. Det påstås i en ny studie som publiceras i decembernumret av American Sociological Review.

– Vänskap som byggs i religiösa församlingar är den hemliga ingrediensen i religionen, säger sociologen Chaeyoon Lim, enligt vetenskapssajten eurerkalert.org.

Han är biträdande professor vid University of Wisconsin-Madison och har skrivit artikeln tillsammans med den berömde Harvardprofessorn Robert Putnam. De utgick från studien Faith Matters, en panelundersökning med ett representativt urval av amerikanska vuxna under 2006 och 2007.

33 procent av dem som deltar i gudstjänster varje vecka och har tre till fem nära vänner i sin församling uppger att de är ”mycket nöjda” med sina liv. Bland dem som är lika flitiga gudstjänstbesökare men som inte har nära vänner i församlingen är bara 19 procent mycket nöjda. Å andra sidan är 23 procent av de mer sporadiska kyrkobesökarna, men som ändå har tre till fem nära vänner i sin församling, mycket nöjda med sina liv.

– För mig är det bevis för att det egentligen inte bön och predikningar som gör folk lyckligare, utan kyrkliga vänner och möjligheten att bygga nära sociala nätverk där, säger Lim.

Resultaten gäller protestanter och katoliker i USA. Lim hittade liknande mönster bland judar och mormoner, även om underlaget var begränsat. Underlaget för muslimer och buddhister var för litet för att testas i en modell.

Robert Putnam är känd för sin teori om socialt kapital, om föreningslivets betydelse för medmänsklig tillit. Mest känd är han förmodligen för studien och sedermera boken ”Bowling alone”, där han hävdar att sociala kapitalet i USA krymper. Titeln kommer från det faktum att alltfler amerikaner spelar bowling men att allt färre är medlemmar i lag som deltar bowlingtävlingar. En indikation på att det sociala kapitalet krymper, enligt Putnam.