Annons

Idagbloggen

Maria Carling

Maria Carling

Amygdala är den lilla mandelformade delen av vår hjärna som är dess känslocentrum. Nu konstaterar en grupp forskare vid Massachusetts general hospital i Boston, enligt en artikel i The Guardian,  att ju större amygdala vi har desto större är sannolikheten att vi har många vänner och ganska komplexa relationer.

Forskarna mätte amygdalas storlek hos 58 personer mellan 19 och 83 år. Vid sidan av mätningen fick försökspersonerna fylla i ett formulär om hur många människor de träffade regelbundet. De kommenterade också komplexiteten i varje relation. Till exempel kunde någon av vännerna även vara chef på jobbet.

Personerna med minst amygdala hade mellan fem och femton personer som de träffar regelbundet, medan de med de största storlekarna på amygdala hade upp till 50. Tidigare studier av primater har också visat att de som lever i större grupper har större amygdala.

”Människor som har stora amygdala kanske har det råmaterial som behövs för att underhålla större och mer komplexa nätverk”, säger learen för forskningsgruppen i Boston, psykologen Lisa Feldman Barett, till tidskriften Nature Neuroscience.

Eftersom hjärnstrukturen bygger på ”use it or lose it”-principen innebär det troligen att amygdala blir större hos den som är mycket social, gissar Barett. Det finns dock inget som säger att den med större amygdala kan göra något som den med mindre inte kan. Den med stor amygdala kan möjligen vara bättre på att komma ihåg namn och ansikten, detaljer som gör det sociala samspelet lättare.