Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Ensam, ledsen och gammal. Nej, det är inte en rapport från ett äldreboende, men väl en bild av känslorna hos delar av den svenska bloggosfären, nämligen svenska bloggar på engelska språket.

Webbsajten www.wefeelfine.org skannar av 2,3 miljoner bloggar världen över på jakt efter meningar som börjar med ”I feel” eller ”I am feeling”. Resultatet presenteras i en mycket elegant interaktiv grafik där man kan botanisera länge efter känslolivet i bloggvärlden. Statistiken kan skäras kors och tvärs med avseende på kön, ålder, bostadsort, datum och till och med väder.

Mitt svenska exempel här ovan visar de tre ord (lonely, sad, old) som avviker mest från det globala genomsnittet. Och det förefaller bekräfta en del föreställningar om svensk dysterhet. Det är väl bara ”suicide” som saknas.

Nu är det förstås inte så förtvivlat många svenskar som bloggar på engelska, bara 207 i min sökning, men lite illavarslande är det. Jämför jag med Finland, som väl får anses ha ett grundmurat rykte om vemod, blir jag rent nedstämd (sic!). Vilka tre ord avviker mest på de 231 finska bloggarna? Jo, avslappnad, lycklig och fri (relaxed, happy, free). Hallå! Får man inte ha några fördomar kvar?

Jag väljer att inte lita så mycket på siffrorna. Vi har ju trots allt mängder av svenska bloggare som bloggar just på svenska. De är kanske mer uppåt, fast det kan jag inte veta.

Några som däremot har ägnat de globala bloggarnas känslor stort intresse är två amerikanska forskare som skapat en metod för att mäta åtminstone somliga uttryck för lycka. Peter Dodds och Chris Danforth vid University of Vermont matade in orden från wefeelfine.org i en dator. Det blev tio miljoner meningar. Varje ord fick ett värde som fastställts i den så kallade Anew-studien där en stor grupp människor graderat över tusen engelska ord på en niogradig lyckoskala. Exempelvis ger ”triumferande” (triumphant) 8,87 i snitt och ”gisslan” (hostage) 2,20. Metoden kan bara användas på stora mängder text, poängterar de.

Bland annat kom de fram till att ordet ”stolt” (proud) fick en ovanligt hög placering dagen för det amerikanska presidentvalet. Michael Jacksons dödsdag å andra sidan gav dystra utslag på hedonometern, som de kallar sin metod.