Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Det är jakten på nya vänner som är roligast med Facebook. Att söka och finna nya vänner och ny information om dessa vänner är det vi gör helst på detta sociala torg, hellre än att klicka runt lite planlöst, enligt amerikansk forskning.

Kevin Wise vid University of Missouri satte sina försökspersoner framför datorer och gav dem instruktion att ge sig ut på Facebook och göra vad de ville så länge de stannade på sajten. Med särskild mjukvara registrerades vad de gjorde på Facebook och sensorer på kroppen mätte försökspersonernas känslomässiga reaktioner. Tidigare undersökningar om Facebook har skett med enkäter eller intervjuer, enligt Kevin Wise.


Han identifierade två olika beteenden: social surfning (social browsing) och socialt sökande (social searching). Det förstnämnda handlar om att klicka sig runt i det sociala landskapet på Facebook och läsa sin logg, där vännernas uppdateringar dyker upp. Socialt sökande är att hitta ny information om en person, en grupp eller ett arrangemang. Försökspersonerna använde inte bara mer tid för socialt sökande, de föreföll uppskatta det mer, särskilt när de hittade något nytt som intresserade dem.

Som så ofta när forskningsresultat presenteras poängteras att mer forskning behövs. Det är bara att hålla med. Exempelvis nämns inte den eventuella tillfredsställelsen med att skriva uppdateringar på sin egen logg eller att samla på sig nya vänner.

Eller att skaffa sig nya ”fans”. Och då närmar vi oss det egentliga syftet med att skriva det här blogginlägget, att öka antalet fans på Idags Facebooksida. För närvarande har vi fler än åtminstone ett riksdagparti, Kristdemokraterna. Men Centern ligger inom räckhåll och kanske Folkpartiet. Det kan man utläsa av en nyhetsartikel i dagens SvD. Häng med i jakten!