Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

”Studien visar att förlängd parningslek kan ske med en bra hane som är villig att uppvakta under längre tid än en dålig hane, och en hona som fördröjer parningsleken. På det viset ger varaktigheten av hanens uppvaktning information om hans typ. Genom att skjuta upp parningen kan honan utnyttja den informationen för att göra en viss gallring.”

Vad är det här? Ett utdrag ur en naturfilm med David Attenborough? Nej det är ett vetenskapligt försök att med matematiska metoder beskriva människors sätt att bilda par, heterosexuella par, bör tilläggas.

Det är forskare i London och Warwick som använt sig av spelteori för att undersöka hur människor av motsatt kön får ihop det. Av pressmeddelandet framgår inte hur forskningen gått till i detalj, men ordvalet skulle förmodligen få en svensk genusteoretiker att gå upp i limningen. Det talas om ”goda” och ”dåliga” hanar och att det är hanen som uppvaktar honan, inte tvärtom. Honan sägs vilja dra ut på parningsspelet för att ta reda på om hanen är villig att ta hand om avkomman efter parningen.

Så här säger professor Robert Seymor vid University College i London på klingande biologistprosa:
– Parningsleken hos ett antal djurarter sker under en längre tid. Mänsklig parningslek kan till exempel innebära en serie av middagar, teaterbesök, resor och andra utflykter under månader eller år. En partner – ofta män – får betala större delen av de finansiella kostnaderna, men båda könen får betala en betydande kostnad i tid som kunnat användas på andra produktiva verksamheter. Varför påskyndar inte människor och andra djur processen för att minska dessa kostnader? Svaret verkar vara att längre parningslek är ett sätt för kvinnor att få fram information om männen.

Har karln inte hört talas om jämställdhet, p-piller och könet som social konstruktion? frågar man sig av ren medkänsla. Kan man över huvud taget jämföra människor med djur? Ja, det kan man, anser många biologer. Här på Idagsidan skrev vi om sådana idéer i serien ”Apan i dig”.
Som motvikt till detta ber jag att få hänvisa till serien ”Pojkflickor och flickpojkar”.