Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Apropå vår pågående artikelserie om
lycka och positiv psykologi: Du blir lyckligare om du samtalar om
situationen i världen och meningen med livet än om du kallpratar om
vädret. Det hävdar psykologen Matthias Mehl vid University of
Arizona. Han har nämligen undersökt vad folk talar om och hur
lyckliga de är. Ingen stor undersökning visserligen, endast 79
collegestudenter deltog, men dr Mehl vill ändå bryta en lans för
det djupa samtalet.

– Genom att ha meningsfulla samtal
kan vi skapa mening i en annars ganska kaotisk värld. När du
hittar den meningen knyter du an till den person du samtalar med.
Och vi vet att mellanmänsklig kontakt är en fundamental
förutsättning för lycka, säger Matthias Mehl till New York Times.

Matthias Mehl lät sina 79
försökspersoner under fyra dygn bära apparater som var 12,5:e
minut spelade in 30 sekunder av deras samtal. Forskare lyssnade sedan
igenom inspelningarna och klassificerade dem. Det kunde vara
kallprat, praktiska diskussioner om vardagsgöromål eller mer
djuplodande samtal. Det sammanlagda resultatet visade att en
tredjedel av alla samtal tillhörde den sistnämnda kategorin och en
femtedel var kallprat.

Den lyckligaste personen av de 79
hade dubbelt så många djupa samtal som den som var minst lycklig.
Kallprat utgjorde endast 10 procent av de lyckligaste
försökspersonerna samtal mot närmare 30 procent hos dem som var
minst lyckliga. Deltagarna fick bedöma sin egen lyckonivå. De fick
också göra lyckotest. Forskarna lät dessutom människor i
försökspersonernas närhet bedöma deras lyckonivå. Vill du testa din egen lyckonivå kan du göra det här.